DISTRIBUCIJA ŠTAMPE, CD I DVD IZDANJA
    Naslovna strana    |    MAPA / Brojevi Telefona    |    Finansijski izveštaji    

Na ovoj strani možete preuzeti finansijske izveštaje za 2008 godinu


Finansijski izveštaji za 2008 godinu (izveštaj nezavisnog revizora).Napomene uz finansijske izveštaje za 2008 godinu.
Konsolidovani finansijski izvestaji Trag-press d.o.o. i Aktiv-fond d.o.o. za 2008 godinu.
Napomene uz konsolidovane finansijske izvestaje za 2008 godinu